MANTRAS

Waking up

Karaagrae Vasathae Lakshmi
Karamadhye Saraswathi
Karamuule Sdhitha Gauri
Prabhathe Karadarshanam

Worshiping the Lamp

Shubham Karothu Kalyaanam
Aarogyam Shubha Sambadhah
Dwaesha-buddhi Vinaashaaya
Aathma-jyothir namosthuthe

Tribute to Lord Dakshinamoorthy

Namah Shivaya Shandhaaya
Shudhaaya Paramathmanae
Nirmalaaya Prasannaya
Dakshinamoorthayae Namah

Pranams to the Guru

Aum Gurur-Brahma Gurur-Vishnu
Gururdhevo Mahaeshwarah
Guru-Sakshaa Parambrahma
Thasmai Sri Guruvae Namaha

Pranams to Goddess Saraswathi

Saraswathi Namasthubhyam
Varadhe Kaamaroopini
Vidyarambham Karishyaami
Siddhir-bhavathumae sadha

lnvocations to Lord Ganapthy

Suklam-baradharam Vishnum
Shashivarnam Chathurbhujam
Prasanna-vadanam Dhyaayaeth
Sarva Vighnopa Shandhayae

Vidhya-Gopala Mantra

Sri Narada Rishi
Anushtup Chandhah
Sri Krishna Paramaathma
Devatha.
Aum Кlееm Krshna Krshna Hare
Krshna
Sarvajnathvam Praseedamae
Rama-ramana Vishwaesha
Vidhyaamaasu Prayachamae

Gayathri Mantra

Viswamithra Rishi
Gayathri Chandhah
Savitha Devatha.
Aum bhur bhuvah svah
Thath savithur varaenyam
Bhargo devasya dheemahi
Dheeyo yoona pachodayath.